Pages

2010-08-14

Easy Knit frame -ถักโดยใช้แผ่นเฟรม

วิธีถักผ้าพันคอง่ายๆ ด้วยแผ่นเฟรม - easy knit frame


เริ่มต้นเตรียมอุปกรณ์:ไหมพรม เฟรม กรรไกร และไม้ถัก

Step 1: ต่อเฟรมให้เป็นวงกลม คล้ายๆมงกุฏ

Step 2: เริ่มต้นพันไหมพรม (สีชมพู) เพื่อเป็นฐานก่อน
พันไหม 1 ช่อง เว้น 1 ช่อง พันสลับฟันปลา

Step 3: เริ่มถักแถวที่ 1 ด้วยไหมพรมที่ต้องการจะถักจริง (สีขาว) พาดไหมสีขาวเหนือเส้นสีชมพู และใช้ไม้เกี่ยวเส้นสีชมพูข้ามซี่เฟรม อ้อมไปด้านหลัง ถักจนจบแถวที่ 1
Step 4.1: หลังจากจบแถวที่ 1 ถ้าต้องการผ้าพันคอแบบผืนคู่(หนา) ให้ถักวนเป็นวงกลม ไปเรื่อยๆ ...โดยแถวที่ 2 ให้พาดไหมสีขาว บนไหมสีขาวแถวที่ 1 แล้วใช้ไม้ถักเกี่ยวไหมสีขาวแถวที่ 1 ข้ามซี่เฟรมอ้อมไปด้านหลัง และให้ถักไปเรื่อยๆ ...จำนวนแถวหมายถึงความยาวของผ้าพันคอ

Step 4.2: หลังจากจบแถวที่ 1 ถ้าต้องการผ้าพันคอแบบผืนเดี่ยว ให้พาดไหมไปทางด้านขวาบนไหมสีขาวแถวที่ 1 แล้วใช้ไม้ถักเกี่ยวไหมสีขาวแถวที่ 1 ข้ามซี่เฟรมอ้อมไปด้านหลัง จนจบแถวที่ 2 คือจุดนี้เช่นกัน... ให้พาดไหมย้อนกลับไปทางด้านซ้ายบนไหมสีขาวแถวที่ 2 และให้ถักกลับไปกลับมา วนไปเรื่อยๆตามความยาวที่ต้องการ
หมายเหตุ:

ใช้แผ่นเฟรม 4 ชิ้น จะได้ผ้าพันคอที่มีความกว้างประมาณ 10 ซ.ม.

ใช้แผ่นเฟรม 6 ช้น จะได้ผ้าพันคอที่มีความกว้างประมาณ 12 ซ.ม.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.